Renovatie Binnenhof:
reden voor een document 

Het Binnenhofcomplex wordt vanaf 2020 grondig gerenoveerd. Na een renovatie van vijfenhalf jaar voldoet het complex weer aan alle hedendaagse eisen. Een enorme onderneming, die het hart van het regeringscentrum in Den Haag tijdelijk ‘op z’n kop’ zet.

Stichting Document voor een Monument start eind 2018 met de uitvoering van een multimediaal platform waarop de voorbereiding en de uitvoering van de renovatie van het Binnenhof van begin tot eind is te volgen. Én we duiken de geschiedenis in. Als de gebouwen van het Binnenhof konden spreken… Wat heeft daar allemaal wel niet plaatsgevonden sinds in de dertiende eeuw?

U wordt van de voortgang op de hoogte gehouden via een website, blog/vlog, social media, publicaties in de landelijke media, een informatiecentrum, tentoonstellingen … en er verschijnt op Prinsjesdag 2020 de eerste uit een driedelige serie rijk geïllustreerde salontafelboeken over het veelomvattende renovatie- en vernieuwingsproces.

We hopen op uw belangstelling

Deze website geeft u een inkijk in de activiteiten van de stichting. De voorbereidingen zijn in volle gang en de projectorganisatie zelf staat als een huis. We hopen met deze website uw belangstelling te wekken.

We zijn als organisatie afhankelijk van de steun van participanten en partners. Graag gaan we met u in gesprek over mogelijke samenwerkingsvormen. We hopen van harte dat ons project mag rekenen op uw enthousiasme en steun.

Initiatiefnemers

Document voor een Monument is een initiatief van Dick Holthuis en Mizja Haak. Ze zijn verantwoordelijk voor de creatieve directievoering. Dick Holthuis is daarnaast verantwoordelijk voor de fotografie en beeldredactie en Mizja Haak voor het project- en productiemanagement.

Document voor een Monument wordt mede mogelijk gemaakt door medewerking van:

 • de Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • de Raad van State
 • het Ministerie van Algemene Zaken
 • het Rijksvastgoedbedrijf – Project renovatie Binnenhof Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit vooraanstaande personen uit de politiek, media en het bedrijfsleven.

De driedelige serie

De serie gaat over verleden, heden en toekomst, en over mens en gebouwen. We volgen de gebruikers en de voorbereidingen van de renovatie. Én we duiken de geschiedenis in om o.a. de bouwkundige aspecten in al hun verscheidenheid bloot te leggen en hun oorsprong en het gebruik door de eeuwen heen in kaart te brengen.

De serie boeken laat o.a. zien welke eisen de toekomst aan het Binnenhofcomplex stelt en volgt het ontwerpproces en alle stappen voorafgaand, tijdens de renovatie en herinrichting.

De start

Dick Holthuis en Mizja Haak hebben in de loop van 2016 het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op de hoogte gebracht van hun ideeën. In de tweede helft van 2017 zijn zij in gesprek gegaan om te zien of en op welke manier ze kunnen samenwerken. Het RVB heeft zorgvuldig bekeken hoe ze alles kunnen organiseren zodat ze open en transparant kunnen laten zien wat er gebeurt rondom de renovatie — terwijl het project tegelijkertijd geheim is verklaard. Het initiële plan bestond uit één documentair boek. Dat is begin 2017 omgevormd tot een driedelige serie. Zo kunnen we de looptijd tot de eerste publicatie inkorten, vanaf het begin de aandacht van een groot en breed publiek trekken en het hele bouwproces van vijfenhalf jaar effectiever benutten.

Projectvorming

In de loop van 2016 heeft politiek journalist Ferry Mingelen toegezegd een redactionele rol te willen spelen. Ook trad Geneviève Wehry (senior fondsenwerver Van Gogh Museum) toen aan als adviseur fondsenwerving. Begin 2017 versterkten Janneke de Boer-Boleij (bureauredactie) en Stephan Csikós (grafisch ontwerp) het team.

Vanaf het najaar van 2017 wordt de projectorganisatie structureel uitgerold en worden diverse mensen en partijen benaderd die een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van dit unieke document.

Prinsjesdag 2020 — De eerste uitgave

De historie

Binnenhof, bedekt met sneeuw; galerij in de Noordwesthoek. Stokvis, ca. 1975
Als de gebouwen van het Binnenhof konden spreken… Wat heeft daar allemaal wel niet plaatsgevonden sinds in de dertiende eeuw? Wat voor functies hadden de gebouwen, en welke gesprekken zijn er gevoerd? Hoe ontwikkelde het Binnenhof zich van een paar gebouwen tot een groot en divers complex? In de eerste uitgave stellen historici en journalisten de herinneringen en ervaringen samen van o.a. kunst- en architectuurhistorici en cultureel antropologen én van de gebruikers door de eeuwen heen — tot aan de start van de renovatie.

Prinsjesdag 2023 — De tweede uitgave

De gebruikers

De Dalai Lama, geestelijk leider van Tibet, tijdens zijn bezoek aan het Binnenhof. Koen Verheijden, 1999

Als je nu rondloopt op het Binnenhof, wie hoor en zie je dan? Hoe worden zaken geregeld, wat zijn de geschreven en ongeschreven wetten?

In de tweede uitgave staan de oude en huidige bewoners en gebruikers centraal. Journalisten stellen in interviews de herinneringen en ervaringen samen van o.a. mensen uit het landsbestuur, de Rijksoverheid en de politiek, parlementair journalisten en huidige gebruikers — van griffiers tot koffiedames.

Eind 2025 — De derde uitgave

De renovatie

Doorkijk oude/nieuwe Tweede Kamer. Dick Holhuis, 2017 Collectie Document voor een Monument

En dan: de sprong naar de toekomst waarmee het complex weer voldoet aan alle moderne eisen.

De derde uitgave betreft de renovatie en de herinrichting. De redactie stelt de herinneringen en ervaringen samen van o.a. architecten, bouwkundig ingenieurs, bouwuitvoerders en overige tijdelijke bewoners van het Binnenhof.

Document voor een Monument wordt mede mogelijk gemaakt door medewerking van partners, participanten en fondsen.

Om Document voor een Monument mogelijk te maken, zoeken we samenwerking met en participatie van partijen die betrokken zijn bij het Binnenhof als symbool, zoals de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland, de voorzitters van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, de Raad van State en de departementen van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken. Ook benaderen we goede doelen, (erfgoed)fondsen, particuliere fondsen en bedrijven die betrokken zijn bij het Binnenhof.
Deze partijen zijn met hun participatie gegarandeerd van levering van boeken voor relaties, medewerkers en derden. Ook maken we graag afspraken op maat.

Extra opbrengsten

Extra inkomsten door losse verkoop via boekhandel en webshops vloeien terug naar de maatschappij via educatieve instanties en goede doelen die zich richten op een democratisch ideaal. We betrekken deze partijen vooraf en vragen ze ook mee te denken met het concept en de ‘menselijke vertaling’ ervan.
Khadija Arib wordt herkozen als voorzitter van de Tweede Kamer. Een Kamermedewerkster haalt de twee stembusjes op, na afloop. Maarten Hartman, 2017 Collectie Hollandse Hoogte 

Partnership-programma

Door het partnership-programma kunt u uw organisatienaam verbinden aan het prestigieuze project Document voor een Monument. Het partnership-programma zal o.a. bestaan uit de volgende privileges:
 • participatie in de eerste uitgave en voorrang bij intekening op de tweede en derde uitgave
 • levering van groot formaat hardcover salontafelboeken
 • exclusieve gepersonaliseerde edities (aangepaste omslag, titelpagina en voorwoord) en cassette
 • uw organisatienaam in het colofon;
 • uw organisatienaam, logo en korte omschrijving op de partner-pagina van de website
 • participatie fototentoonstelling;
 • uitnodigingen voor diverse activiteiten
 • afspraken op maat
Vergadering in de Ridderzaal, 1651 Collectie Rijksmuseum Amsterdam

Aandacht in de media

We hopen een groot en breed publiek te trekken voor deze bijzondere uitgaven. Uw organisatienaam zal aan ons project verbonden worden en zo genereert u aandacht als participant van dit prestigieuze project.
Het Binnenhof in beweging. Dick Holthuis, 2017 Collectie Document voor een Monument

Word onze partner

Bent u geïnteresseerd in een partnership met Stichting Document voor een Monument? De initiatiefnemers praten graag met u over de mogelijkheden.

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende leden:

Gerdi Verbeet

Ger Koopmans

Mieke Pennock

Jhr. Eppo van Nispen tot Sevenaer

Liesbeth Spies

Ferry Mingelen

Neelie Kroes

Axel Buyse

Geneviève Wehry

Bent u geïnteresseerd in een partnership met Stichting Document voor een Monument?

of bel 06 34 94 16 35

INITIATIEFNEMER

Dick Holthuis

Dick volgde eerder bijzondere (ver)bouwprocessen op de voet en legde ze vast met zijn camera’s. Zoals de bouw van een 141 meter lang giga-jacht YAS op de romp van een voormalig fregat van de Koninklijke Marine. De bouw werd uitgevoerd in Abu Dhabi. Hij werkt als fotograaf voor opdrachtgevers als Hunter Douglas Middle-East, Euramax, Moonen Shipyards, ADMshipyards, Velux en Heesen Yachts.
REDACTIONEEL ADVIES

Ferry Mingelen

Ferry is voormalig parlementair verslaggever en tv-presentator van de NOS. Hij werkte onder andere voor Den Haag Vandaag, NOVA en Nieuwsuur en hij gaf politiek commentaar bij Pauw & Witteman. Op de verkiezingsavonden was hij altijd te zien als live verslag-gever vanuit Den Haag. In 2011 schreef hij het boek ‘Graven rond het Binnenhof’ over de geschiedenis van het politieke centrum in Den Haag. Mingelen is regelmatig dagvoorzitter en debatleider. Ook verzorgt hij lezingen over o.a. de (actuele) Haagse politiek.
INITIATIEFNEMER

Mizja Haak

Mizja produceert hoog-waardige salontafelboeken en tijd-schriften en is incidenteel samen-werkend uitgever. Hij staat bekend als ‘kleurspecialist’.
Zijn bedrijf Colorativa werkt voor opdrachtgevers als Edelweiss Media, Bas van Pelt, Jet-Life Magazine, Museum Beelden aan Zee, Subaru, Vlaamse Vertegenwoordiging in Nederland, WeAr Global Magazine, Superyacht Publications en YAS.

BUREAUREDACTIE

Janneke de Boer-Boleij

Janneke werkt al jaren als zelfstandig redacteur en tekstschrijver voor o.a. Randstad, Ordina, Reed Business, Sdu Uitgevers en Boom Juridische uitgevers. Daarnaast werkt ze als visueel schrijver; ze combineert tekst en beeld en legt zo de ‘oogst’ van bijeenkomsten op een verfrissende manier vast. Ze is enthousiast over dit project en gaat met plezier de bureauredactie verzorgen: kopij- en beeldstromen coördineren, contacten onderhouden met schrijvers en journalisten en ervoor zorgen dat alle content samenkomt in prachtige uitgaven. 
ADVISEUR FONDSENWERVING

Geneviève Wehry

Geneviève bewoog zich altijd al op het raakvlak tussen kunst en cultuur en het bedrijfsleven, overheid en vermogende particulieren. Tot voor kort was zij fondsenwerver en relatiemanager bij Museum Beelden aan Zee, en ze startte in 2017 als senior fondsenwerver bedrijven bij het Van Gogh Museum. Ze is Haagse van geboorte, heeft een uitgebreid netwerk in Den Haag en een grote affiniteit met de stad, de rol ervan in Nederland en de organisaties die er gehuisvest zijn. Haar interesse in dit project is groot en vanzelfsprekend.
GRAFISCH ONTWERP

Stephan Csikós

Stephan is ruim twaalf jaar zelfstandig grafisch ontwerper. Hij werkt o.a. voor Gemeentemuseum Den Haag, Arq Psychotrauma Expert Groep, Fotomuseum Den Haag, The Climate Technology Centre and Network (CTCN), Den Haag Marketing, Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) en International Film Festival Rotterdam. Hij is initiator en ontwerper van het boek Florencia, huiskamer van de stad, over de Haagse ijssalon Florencia. Stephan helpt zijn opdrachtgevers met een sterk concept, krachtige beeldtaal en verfijnde typografie. Hij kijkt uit naar dit fraaie project.
Op het Binnenhof wordt de rode loper in gereedheid gebracht voor het bezoek van de president van Myanmar, Thein Sein. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en minister-president Mark Rutte ontvingen het staatshoofd en enkele ministers. Maarten Hartman, 2014 Collectie Hollandse Hoogte

Bent u geïnteresseerd in een partnership met Stichting Document voor een Monument?

of bel 06 34 94 16 35

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Document voor een Monument !

Bedankt voor je inschrijving! Na bevestiging ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Je ontvangt binnen enkele minuten een bevestigingsmail.