Renovatie Binnenhof:
reden voor een document

Het Binnenhofcomplex wordt vanaf 2020 grondig gerenoveerd. Na een renovatie van vijfenhalf jaar voldoet het complex weer aan alle hedendaagse eisen. Een enorme onderneming, die het hart van het regeringscentrum in Den Haag tijdelijk ‘op z’n kop’ zet.

Eind 2018 is door Stichting Document voor een Monument een start gemaakt met de bouw en uitvoering van een multimediaal platform waarop de voorbereiding en de uitvoering van de renovatie van het Binnenhof van begin tot eind te volgen zal zijn — met als doel jong en oud een toegankelijke inkijk te geven in de geschiedenis, maar vooral ook de menselijke kant, de dynamiek en het belang van het centrum van onze democratie.

 

Het platform gaat vanaf het eind 2019 gefaseerd live en zal bestaan uit een website, blog/vlog, social media, nieuws- en videobrieven, publicaties in de landelijke media en tentoonstellingen.

Op Prinsjesdag 2020 verschijnt de eerste uitgave van de driedelige serie salontafelboeken rondom de geschiedenis, de gebruikers van het Binnenhof en het veelomvattende renovatie- en vernieuwingsproces. Deel twee verschijnt in 2023 en deel drie eind 2025 wanneer het Binnenhof weer open gaat.

We hopen op uw belangstelling

Deze website geeft u een inkijk in de activiteiten van de Stichting. De voorbereidingen zijn in volle gang en de projectorganisatie zelf staat als een huis. We hopen met deze website uw belangstelling te wekken.

We zijn als organisatie afhankelijk van de steun van participanten en partners. Graag gaan we met u in gesprek over mogelijke samenwerkingsvormen. We hopen van harte dat ons project mag rekenen op uw enthousiasme en steun.

Initiatiefnemers

Document voor een Monument is een initiatief van Dick Holthuis en Mizja Haak. Ze zijn verantwoordelijk voor de creatieve directievoering. Dick Holthuis is daarnaast verantwoordelijk voor de fotografie en beeldredactie en Mizja Haak voor het project- en productiemanagement.

Document voor een Monument wordt mede mogelijk gemaakt door medewerking van:

 • de Eerste Kamer der Staten-Generaal

 • de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 • de Raad van State

 • het Ministerie van Algemene Zaken

 • het Rijksvastgoedbedrijf – Project renovatie Binnenhof Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit vooraanstaande personen uit de politiek, media en het bedrijfsleven.

De driedelige serie

De serie gaat over verleden, heden en toekomst, en over mens en gebouwen. We volgen de gebruikers en de voorbereidingen van de renovatie. Én we duiken de geschiedenis in om o.a. de bouwkundige aspecten in al hun verscheidenheid bloot te leggen en hun oorsprong en het gebruik door de eeuwen heen in kaart te brengen.

De serie boeken laat o.a. zien welke eisen de toekomst aan het Binnenhofcomplex stelt en volgt het ontwerpproces en alle stappen voorafgaand, tijdens de renovatie en herinrichting.

De start

Dick Holthuis en Mizja Haak hebben in de loop van 2016 het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op de hoogte gebracht van hun ideeën. In de tweede helft van 2017 zijn zij in gesprek gegaan om te zien of en op welke manier ze kunnen samenwerken. Het RVB heeft zorgvuldig bekeken hoe ze alles kunnen organiseren zodat ze open en transparant kunnen laten zien wat er gebeurt rondom de renovatie — terwijl het project tegelijkertijd geheim is verklaard. Het initiële plan bestond uit één documentair boek. Dat is begin 2017 omgevormd tot een driedelige serie. Zo kunnen we de looptijd tot de eerste publicatie inkorten, vanaf het begin de aandacht van een groot en breed publiek trekken en het hele bouwproces van vijfenhalf jaar effectiever benutten.

Teamvorming

In de loop van 2016 heeft politiek journalist Ferry Mingelen toegezegd een redactionele rol te willen spelen. Ook trad Geneviève Wehry (senior fondsenwerver Van Gogh Museum) toen aan als adviseur fondsenwerving. Begin 2017 versterkten Janneke de Boer-Boleij (bureauredactie) en Stephan Csikós (grafisch ontwerp) het team.

Vanaf het najaar van 2017 werd de projectorganisatie structureel uitgerold en worden diverse mensen en partijen benaderd die een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van dit unieke document.

Eind 2020 — De eerste uitgave

De historie

Binnenhof, bedekt met sneeuw; galerij in de Noordwesthoek. Stokvis, ca. 1975

Als de gebouwen van het Binnenhof konden spreken… Wat heeft daar allemaal wel niet plaatsgevonden sinds in de dertiende eeuw? Wat voor functies hadden de gebouwen, en welke gesprekken zijn er gevoerd? Hoe ontwikkelde het Binnenhof zich van een paar gebouwen tot een groot en divers complex? In de eerste uitgave stellen historici en journalisten de herinneringen en ervaringen samen van o.a. kunst- en architectuurhistorici en cultureel antropologen én van de gebruikers door de eeuwen heen — tot aan de start van de renovatie.

Medio 2023 — De tweede uitgave

De gebruikers

De Dalai Lama, geestelijk leider van Tibet, tijdens zijn bezoek aan het Binnenhof. Koen Verheijden, 1999

Als je nu rondloopt op het Binnenhof, wie hoor en zie je dan? Hoe worden zaken geregeld, wat zijn de geschreven en ongeschreven wetten?

In de tweede uitgave staan de oude en huidige bewoners en gebruikers centraal. Journalisten stellen in interviews de herinneringen en ervaringen samen van o.a. mensen uit het landsbestuur, de Rijksoverheid en de politiek, parlementair journalisten en huidige gebruikers — van griffiers tot koffiedames.

Eind 2025 — De derde uitgave

De renovatie

Doorkijk oude/nieuwe Tweede Kamer. Dick Holhuis, 2017 Collectie Document voor een Monument

En dan: de sprong naar de toekomst waarmee het complex weer voldoet aan alle moderne eisen.

De derde uitgave betreft de renovatie en de herinrichting. De redactie stelt de herinneringen en ervaringen samen van o.a. architecten, bouwkundig ingenieurs, bouwuitvoerders en overige tijdelijke bewoners van het Binnenhof.

Document voor een Monument wordt mede mogelijk gemaakt door medewerking van partners, participanten en fondsen.

Om Document voor een Monument mogelijk te maken, zoeken we samenwerking met en participatie van partijen die betrokken zijn bij het Binnenhof als symbool, zoals de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland, de voorzitters van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, de Raad van State en de departementen van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken. Ook benaderen we goede doelen, (erfgoed)fondsen, particuliere fondsen en bedrijven die betrokken zijn bij het Binnenhof.

Deze partijen zijn met hun participatie gegarandeerd van levering van boeken voor relaties, medewerkers en derden. Ook maken we graag afspraken op maat.

Extra opbrengsten

Extra inkomsten door losse verkoop via boekhandel en webshops vloeien terug naar de maatschappij via educatieve instanties en goede doelen die zich richten op een democratisch ideaal. We betrekken deze partijen vooraf en vragen ze ook mee te denken met het concept en de ‘menselijke vertaling’ ervan.

Khadija Arib wordt herkozen als voorzitter van de Tweede Kamer. Een Kamermedewerkster haalt de twee stembusjes op, na afloop. Maarten Hartman, 2017 Collectie Hollandse Hoogte 

Partnership-programma

Door het partnership-programma kunt u uw organisatienaam verbinden aan het prestigieuze project Document voor een Monument. Het partnership-programma zal o.a. bestaan uit de volgende privileges:

 • participatie in de eerste uitgave en voorrang bij intekening op de tweede en derde uitgave

 • levering van groot formaat hardcover salontafelboeken

 • exclusieve gepersonaliseerde edities (aangepaste omslag, titelpagina en voorwoord) en cassette

 • uw organisatienaam in het colofon;

 • uw organisatienaam, logo en korte omschrijving op de partner-pagina van de website

 • participatie fototentoonstelling;

 • uitnodigingen voor diverse activiteiten

 • afspraken op maat

Vergadering in de Ridderzaal, 1651 Collectie Rijksmuseum Amsterdam

Aandacht in de media

We hopen een groot en breed publiek te trekken voor deze bijzondere uitgaven. Uw organisatienaam zal aan ons project verbonden worden en zo genereert u aandacht als participant van dit prestigieuze project.

Het Binnenhof in beweging. Dick Holthuis, 2017 Collectie Document voor een Monument

Word onze partner

Bent u geïnteresseerd in een partnership met Stichting Document voor een Monument? De initiatiefnemers praten graag met u over de mogelijkheden.

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende leden:

Axel Buyse

Ger Koopmans

Neelie Kroes

Ferry Mingelen

Jhr. Eppo van Nispen tot Sevenaer

Mieke Pennock

Liesbeth Spies

Gerdi Verbeet

Geneviève Wehry

Op het Binnenhof wordt de rode loper in gereedheid gebracht voor het bezoek van de president van Myanmar, Thein Sein. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en minister-president Mark Rutte ontvingen het staatshoofd en enkele ministers. Maarten Hartman, 2014 Collectie Hollandse Hoogte

Bent u geïnteresseerd in een partnership met Stichting Document voor een Monument?

m.haak@document-voor-een-monument.nl

Of bel 06 34 94 16 35

INITIATIEF EN CREATIEVE DIRECTIE
Mizja Haak – Dick Holthuis
 
ADVISEUR FONDSENWERVING
Geneviève Wehry
 
BUREAUREDACTIE
Janneke de Boer-Boleij – Kristel Buijinck
 
REDACTIE
Mieke van Dixhoorn – Norma de Goederen – Ton Haak – Hendrik van Leeuwen
Marieke Linn – Annemieke Schors
 
HISTORISCH GEHEUGEN REDACTIE
Menno de Bruyne – Diederik Smit
 
FOTOGRAFIE EN VIDEOGRAFIE
Dick Holthuis
 
VISUEEL ONTWERP HUISSTIJL
Stephan Csikós
 
ONTWERP WEBSITE
Colorativa
 
PROJECT MANAGEMENT
Mizja Haak
 
ADMINISTRATIE
Pim Klop, Administratiekantoor Insight
 
NOTARIEEL RECHT
Eelko Smit, notariskantoor Van Buttingha Wichers
 
JURIDISCH RECHT EN ZAKELIJK ADVIES
Marc Udink, advocatenkantoor UdinkSchepel

Bent u geïnteresseerd in een partnership met Stichting Document voor een Monument?

m.haak@document-voor-een-monument.nl

Of bel 06 34 94 16 35

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Document voor een Monument.

Bedankt voor je inschrijving! Na bevestiging ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Je ontvangt binnen enkele minuten een bevestigingsmail.