Stichting Document voor een Monument hecht veel waarde aan haar comité van aanbeveling, dat bestaat uit vooraanstaande personen uit de politiek, media en het bedrijfsleven die met hun inzet en betrokkenheid de bekendheid, uitstraling en slagvaardigheid van onze organisatie kunnen vergroten.

Het Comité van Aanbeveling van Stichting Document voor een Monument bestaat uit de volgende leden:

Axel Buyse

Axel Buyse is een Vlaams diplomaat die, na een negentienjarige carrière als buitenland-journalist en buitenland-commentator o.a. voor de krant De Standaard in Brussel, en langdurige verblijven in Afrika, de Balkan, en studieverblijven in VS en Rusland, begin 2003 door Vlaanderen als diplomatiek vertegenwoordiger in Den Haag werd gestationeerd. Hij werd daar o.a. belast met de Scheldeverdragen. Vanaf 2008 was hij Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie in Brussel, waarna hij, in 2014, opnieuw Den Haag als standplaats kreeg, nu als Algemeen Afgevaardigde. De “ontvoogding van Vlaanderen” staat in zijn vaandel geschreven. Axel Buyse heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de Nederlandstalige kunst en cultuur en het behoud van de Nederlandse taal en aan een op gedeeld belang gebaseerde nauwere samenwerking tussen Nederland en de deelstaat Vlaanderen. In 2018 werd Axel Buyse benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 2019 is hij opnieuw Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie in Brussel.

Foto: Dick Holthuis

Ger Koopmans

Vooral bekend in het Limburgse, waar Ger Koopmans als gemeenteraadslid en wethouder actief was voor het CDA (in Arcen en Velden) en als lid van de Provinciale Staten. Het Binnenhof werd hem vertrouwd tijdens zijn tienjarig (2002-2012) lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten Generaal. In 2013 volgde een waarnemend burgemeesterschap in Stein. Momenteel is hij gedeputeerde van de Provincie Limburg.

Neelie Kroes

Neelie Kroes is momenteel Special Advisor Bank of America Merrill Lynch, member Board of Directors Salesforce en member Public Policy Advisory Board van Uber. Daarnaast vervult zij een aantal non-business functies, waaronder voorzitter van de Stichting LittleBitz, bestuurslid Rijksmuseumfonds en lid Comité van Aanbeveling AMREF Flying Doctors.
Van 2014-2016 was Neelie Kroes Special Envoy voor startups in Nederland en gaf zij leiding aan StartupDelta, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken waarin overheden, kennisinstellingen, startups, financiers en bedrijven samenwerken om Nederlandse startups te ondersteunen.
Daarvoor was Neelie Kroes 11 jaar Eurocommissaris, de eerste termijn als Eurocommissaris voor Mededinging en de tweede termijn als Eurocommissaris Digitale Agenda voor Europa. De laatste termijn was zij ook vice-voorzitter van de Europese Commissie.
Voor de Europese Commissie was Neelie Kroes President van Nyenrode Business Universiteit, en bekleedde zij een reeks verschillende commissariaten en adviseurschappen, bij o.a. Lucent Technologies, ProLogis, Volvo Group, Thales Group, Brambles Ltd en P&O Nedlloyd.
In de jaren ’80 was zij minister van Verkeer en Waterstaat.
Neelie Kroes is een internationaal pleitbezorger voor de positie van vrouwen in de technologie-industrie en vrouwelijk ondernemerschap.
In 2007 en 2008 stond Neelie Kroes in de Forbes 100 Most Powerful Women op de 59ste en respectievelijk 47ste plaats.

Ferry Mingelen

Ferry is voormalig parlementair verslaggever en tv-presentator van de NOS. Hij werkte onder andere voor Den Haag Vandaag, NOVA en Nieuwsuur en hij gaf politiek commentaar bij Pauw & Witteman. Op de verkiezingsavonden was hij altijd te zien als live verslag-gever vanuit Den Haag. In 2011 schreef hij het boek ‘Graven rond het Binnenhof’ over de geschiedenis van het politieke centrum in Den Haag. Mingelen is regelmatig dagvoorzitter en debatleider. Ook verzorgt hij lezingen over o.a. de (actuele) Haagse politiek.

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Eppo van Nispen tot Sevenaer is een veelgevraagd internationaal spreker en meedenker vanwege de unieke verbindingen die hij weet te leggen tussen de digitale wereld en de menselijke maat. Hij is van oorsprong programmamaker. De laatste jaren heeft van Nispen gewerkt aan zijn “maatschappelijke ding”, nl. de impact van digitalisering met name op het gebied van informatievoorziening met als missie de modernste bibliotheek ter wereld te bouwen, DOK in Delft. In 2008 werd DOK in een Amerikaans onderzoek uitgeroepen tot modernste bibliotheek ter wereld daarnaast door een vakjury tot “Beste bibliotheek van Nederland”. Van Nispen werd daarna directeur van de CPNB, de stichting die verantwoordelijk is voor grootste leescampagnes in Nederland zoals de Kinderboekenweek, de Boekenweek en Nederland leest. Op dit moment is Eppo directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het state-of-the-art mediacultuur instituut van Nederland dat over een van de grootste data-collecties van ons land beschikt.

Mieke Pennock

Als adviseur belangenbehartiging in politiek-bestuurlijk Den Haag verzorgt Mieke Pennock onder meer mediatrainingen en begeleid zij CEO’s van ondernemingen bij hun positionering. Haar start “op het Binnenhof” was in 1989, toen zij op de Haagse redactie begon te werken van AVRO en Veronica. In 2005 werd zij hoofd public affairs en senior consultant bij Winkelman Van Hessen. Voor D66 was zij nauw betrokken bij de kabinetsformaties Paars II en Balkenende II. Nu is Mieke Pennock partner bij Pennock/Birza in Den Haag.

Liesbeth Spies

Als voormalig voorzitter van de Stuurgroep Renovatie Binnenhof voelt Liesbeth Spies zich nauw verbonden met wat er aan de Hofvijver te gebeuren staat. Nu is zij burgemeester van Alphen a/d Rijn. Haar maatschappelijke loopbaan bracht haar tot waarnemend partijvoorzitter van het CDA en een ministerschap (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011-2012). Haar Tweede Kamer-lidmaatschap duurde acht jaar (2002-2010) en werd gevolgd door haar lidmaatschap van de Provinciale Staten en haar functie als gedeputeerde voor Zuid-Holland; en een waarnemend burgemeesterschap in de Stichtse Vecht. Haar loopbaan begon in 1990 als adviseur Research en Beleid in Leiden, waarna Liesbeth Spies vier jaar hoofd van het bureau coördinatie milieu en ruimtelijke ordening werd bij de Provincie Zuid-Holland.

Gerdi Verbeet

Gerdi Verbeet was de tweede vrouw die voorzitter werd van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Dat was in 2006. Zij stelde zich niet herkiesbaar in 2012 en vervult sindsdien verscheidene openbare functies, zoals voorzitter van de raad van toezicht van Paleis Het Loo, bestuursvoorzitter van het Rathenau Instituut, voorzitter van de Adviesraad LOI en voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ook is zij lid van de Raad van Commissarissen van Siemens Nederland en voorzitter van de Raden van Commissarissen van Novamedia en de Andus Group. Vóór haar Kamer-voorzitterschap was Gerdi Verbeet lid van de Tweede kamer voor de PvdA en, tot 2001, politiek adviseur van staatssecretaris Tineke Netelenbos (OCW) en PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert. Het Binnenhof heeft een plek in haar hart.

Foto: Rogier Veldman

Geneviève Wehry

Geneviève bewoog zich altijd al op het raakvlak tussen kunst en cultuur en het bedrijfsleven, overheid en vermogende particulieren. Haar loopbaan bracht haar tot fondsenwerver en relatiemanager bij Museum Beelden aan Zee. Daarna werkte ze als senior fondsenwerver bedrijven bij het Van Gogh Museum en is ze actief als senior fondsenwerver bij Document voor een Monument. Ze is Haagse van geboorte, heeft een uitgebreid netwerk in Den Haag en een grote affiniteit met de stad, de rol ervan in Nederland en de organisaties die er gehuisvest zijn. Haar interesse in dit project is groot en vanzelfsprekend.

Geneviève is tevens adviseur fondsenwerving van Document voor een Monument.

Op het Binnenhof wordt de rode loper in gereedheid gebracht voor het bezoek van de president van Myanmar, Thein Sein. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en minister-president Mark Rutte ontvingen het staatshoofd en enkele ministers. Maarten Hartman, 2014 Collectie Hollandse Hoogte

Bent u geïnteresseerd in een partnership met Stichting Document voor een Monument?

of bel 06 34 94 16 35

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Document voor een Monument.

Bedankt voor je inschrijving! Na bevestiging ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Je ontvangt binnen enkele minuten een bevestigingsmail.